Laos

ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ

 

“ເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງລະດັບໂລກດ້ວຍໄມຕີຈິດຂອງຄົນລາວ”

ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັດຕະວັດທີ 21 ເມື່ອໂລກມີການພົວພັນກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວາມຕ້ອງການໃນການແລກປ່ຽນສິນຄ້າລະຫວ່າງຊາດກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ. ສະນັ້ນ ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຈຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າໄປຍັງຈຸດໝາຍປາຍທາງຕ່າງໆ.

ຍ້ອນເຫດຜົນນີ້, ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ຢູເຊັນ ໂລເຈັສຕິກ ຈື່ງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຂອງຕົນໄປຍັງປະເທດຕ່າງໆ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍອັນໜັກແໜ້ນ ໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຂົນສົ່ງດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນການລຳລຽງສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ບໍລິສັດ ຢູເຊັນ ໂລເຈັສຕິກ (ລາວ) ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນກິດຈະການໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2018. ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການນຳສະເໜີການຂົນສົ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານການຂົນສົ່ງ. ພວກເຮົາບໍລິການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ລວມມີການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທາງບົກ, ທາງທະເລ ແລະ ທາງອາກາດ.

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນການ ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເພິ່ງພໍໃຈ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການ ທີ່ສະດວກ ສະບາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.