Poland

Polityka Systemu Zarządzania

Yusen Logistics UK family

Zgodnie z dążeniami i strategią Grupy Yusen Logistics zmierzającą do osiągnięcia pozycji światowego operatora logistycznego pierwszego wyboru, nadrzędnym celem Yusen Logistics (Polska) Sp. z o.o. jest zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw naszych Klientów, spełniając ich wymagania w zakresie jakości, zapewniając bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz dbając o dostępność, poufność i integralność informacji biznesowych.

Powyższy cel realizujemy poprzez:

  • przestrzeganie przepisów prawa i innych wymagań dotyczących naszej działalności,
  • monitorowanie rynku oraz środowiska ekonomicznego w celu zapewnienia ciągłości operacji na rzecz naszych Klientów,
  • zapobieganie niezgodnościom jakościowym, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz incydentom bezpieczeństwa,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zwiększanie ich świadomości dotyczącej jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji,
  • kształtowanie przekonania, że za jakość, bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo informacji odpowiedzialny jest każdy pracownik,
  • ciągłe doskonalenie i zwiększanie skuteczności Systemu Zarządzania zgodnego z normami: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 oraz ISO/IEC 27001:2013.

 

Warszawa, 2 czerwca 2017

 

Oficjalną, podpisaną Politykę można zobaczyć i pobrać tutaj.

 


 

Thinking About Using a Logistics Partner ?

Contact our logistics specialists directly using your preferred method:

Telephone now and speak to a logistics specialist with expertise and knowledge of your market sector :
+48 22 567 36 10

 

Email direct and your enquiry will be passed to a logistics specialist with expertise in your market sector :
info@pl.yusen-logistics.com

 

Use our online contact forms and a logistics specialist will contact you back :
Online Contact Forms

 


Follow Us : Get regular top tips on Social Media