Turkey

Corona Virüs Güncelleme 

CORONA VİRÜS GÜNCELLEME (COVID-19)

Yusen Lojistik Avrupa – Yusen İnci Lojistik Türkiye
Korona Virüs (COVID-19) salgınına ili
şkin açıklama


Değerli Müşterilerimiz,

COVID-19 salgını devam ederken ve Dünya çapında hükümetler virüsün yayılmasını önlemeye çalışırken, Yusen Lojistik Avrupa ve Yusen İnci Lojistik Türkiye olarak lojistik ve tedarik zinciri çözümlerini sağlamaya devam ettiği sürece çalışanlarımızın, tedarikçil
erimizin çalışanlarının, müşterilerimizin ve toplumun da güvenliğini ve sağlığını koruma amacı ile uygun görülen tedbirleri dikkate almaya devam etmektedir.

Bildiğiniz gibi, yaşanan bu olağan üstü durum yayılma göstermektedir. Yusen Lojistik Avrupa ve Yusen İnci Lojistik Türkiye olarak lojistik yönetim ekipleri acil durum planlamamıza uygun proaktif eylemler uygulamaktadır, ancak değişen durumlara yönelik dinamik çözümlere ve kararlara duyulan ihtiyacın da farkındayız. Yüksek önem düzeyine sahip ana (bunlarla sınırlı değil) odak alanlarımız şunlardır:
• Sağlık - Çalışanlarımızın, müşterilerin çalışanlarının, tedarikçilerin çalışanlarının ve toplumun, özellikle Yusen Lojistik Avrupa ve Yusen İnci Lojistik Türkiye’nin bu kişilerle etkileşime girdiği yerlerde refahını korumak. (Proaktif koruma, virüsle ilgili bir duruma müdahale etmek için gerektiğinde aktif hareket etme)
• İşin Sürekliliği - Sektör genelinde olan ve olmaya devam edecek büyük tedarik zinciri aksamaları sonucunda iş kurtarma faaliyetlerini sürdürmek ve teşvik etmek.
Yusen Lojistik Avrupa ve Yusen İnci Lojistik Türkiye, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle en güvenli ve en sağlıklı şekilde karşılıklı anlaşmalara uyarken gerekli ve uygun hissettiğimiz tedbirleri sürekli olarak değerlendirecek ve uygulayacaktır.

Başlatılmış olan eylemlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

• Yusen Lojistik Avrupa ve Yusen İnci Lojistik Türkiye yönetim ekipleri, depolarımız, operasyonlarımız ve ofislerimizle bağlantılı olan riskleri tespit etmekte ve ele almaktadır.
• Yusen Lojistik Avrupa ve Yusen İnci Lojistik Türkiye, enfeksiyon ve/veya virüsün yayılma riskini azaltmak için sıkı tedbirler uyguladı, bu tedbirler gerekli tüm taraflara zamanında iletildi.
• Yusen Lojistik Avrupa ve Yusen İnci Lojistik Türkiye genelinde evden çalışanların sayısı maksimuma çıkarılacaktır.
• Yusen Lojistik Avrupa ve Yusen İnci Lojistik Türkiye , şirket içinde veya dışında çalışan personel için ekstra koruma ve çözümler sunacak, böylece çalışanlar enfeksiyonlara karşı uygun bir şekilde korunacaklardır.
• Yusen Lojistik Avrupa Yusen İnci Lojistik Türkiye, düzenli COVID-19 bültenleri ve / veya farklı iletişim kanallarıyla uygun bir şekilde günlük çalışma şeklimizi izlemeyi ve sürekli olarak uygulamayı sürdürecektir.
COVID-19 durumunun değişkenliği göz önüne alındığında, küresel tedarik zincirini önceden aksatan ve aksatacak faktörler mutlaka olacaktır. Bu faktörler, endüstri ve Hükümetlerin yönlendirmeleri ile birlikte kaçınılmaz ek tedarik zinciri maliyetlerine yol açabilir. Yusen Lojistik Avrupa ve Yusen İnci Lojistik Türkiye olarak, tam şeffaflıkla iletişim kurarak bu aksaklıkları ve ilişkili maliyetleri olabildiğince azaltmak için ortaklarımızla birlikte çalışacaktır.

Birlikte, bu istisnai durumların üstesinden gelmek ve lojistik hizmetlerimizin devamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Niyetimiz ve vaadimiz bu küresel olayın olumsuz etkilerini azaltmak olacaktır. Şüphesiz ki bu zor zaman boyunca müşterilerimizin büyüyen ve günden güne, saatten saate değişen ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken, tüm insanların sağlık ve güvenliğine öncelik vermeye devam edeceğiz.

Yusen Lojistik Avrupa & Yusen İnci Lojistik Türkiye
Yusen İnci Lojistik - A Joint Venture of Yusen Logistics and Inci Holding