Turkey

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS             kalite@tr.yusen-logistics.com

Yusen Logistics UK family

 

Yusen Lojistik Grubunun, “dünyanın tercih edilen tedarik zinciri lojistik şirketi olmak” stratejisini karşılayan Yusen İnci Lojistik ve Ticaret A.Ş. Türkiye’nin ilk hedefi personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, Müşterilerimiz ve işimiz için daha kaliteli hizmet sunmanın yollarını aramaktır.

Bunu nasıl mı yapıyoruz?

Yasalara ve işimizle ilgili tüm şartlara bağlı kalıyoruz.
Şirketimiz ve tüm ilgili taraf varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korurken, müşterilerimiz iş sürekliliğini sağlamak için pazarı, ekonomik ortamı ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ediyoruz.

Kalite tutarsızlıklarının, iş kazalarının, meslek hastalıklarının, potansiyel kazaların, güvenlik ve uyum ihlal olaylarının önlenmesi için kaizen aktivileri yapıyor ve sonuçları takip ediyoruz. Çevre yönetmeliklere uymakla kalmayıp, çevresel hususlara sağduyulu olarak, kaynakları verimli kullanarak, hedef ve amaçlarımızı belirleyerek çevre performansımızı sürekli iyileştiriyoruz. Her bir personelin ve tedarik zinciri ortaklarının kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve bilgi güvenliğinden sorumlu olduğu inancını taşımasını sağlamak, niteliklerini sistematik olarak geliştirmek için farkındalık çalışmaları yapıyoruz.

Yusen İnci Lojistik ve Ticaret A.Ş. Kalite Yönetim Sistemlerinin etkinliğini, sahip olduğu standartlara göre yönetmektedir.

 

Politika & Sertifikalar

Yusen İnci Kalite Politikası
ISO 9001_2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
Yusen İnci Çevre Politikası
ISO 14001_2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
Yusen İnci İSG Politikası
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Yusen Grup Bilgi Güvenliği Politikası
Yusen İnci İş Sürekliliği Politikası

ISO 27001_2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası